Staráme se o naše kravičky

Volný výběh poskytuje svým kravám většina našich dodavatelů. Ustájení s podestýlkou odpovídá přísným hygienickým pravidlům, která zamezují výskytu patogenních organismů. Počet zvířat nikdy nepřevyšuje kapacitu kotců, každá dojnice má dostatek vlastního prostoru i krmiva. Abychom měli jistotu, provádíme pravidelná měření počtu bakterií a somatických buněk(1) v syrovém mléce, která by případnou nepohodu „našich“ kraviček okamžitě odhalila.

Víte, že…
...zásadní podmínkou přežití telete po narození je jeho nakrmení do dvou hodin? Samo se dokáže přisát k matce jen každé druhé tele. V polovině případů musí pomoci ošetřovatel, který podojí krávu a tele napojí. Nejpozději do osmi hodin se pak tele od krávy oddělí. I když to laikům může připadat necitelné, jedná se o nejpoužívanější metodu chovu krav, která vychází z praktických poznatků, dodržuje welfare(2) zvířat a snižuje mortalitu telat z důvodu snížené hygieny. Zatímco později odloučené krávy a telata prožívají silný šok, který může končit až smrtí, při rozdělení v raném stadiu po porodu, kdy ještě nevznikla citová vazba, jsou zvířata uchráněna jakýchkoli traumat.

Na krmivu krav záleží

Většina našich farmářů si stravu pro zvířata vyrábějí sami. Pro ideální zdraví a užitkovost nesmí dojnice strádat, potřebuje pravidelný přísun vyvážené energie a proteinů, minerálních látek i vitaminů. V žádném případě se do krmiva nepřidávají hormony ani antibiotika. Denní jídelníček kravičky zahrnuje 10 až 25 kg kukuřičné siláže, která je hojně využívaná po celém světě už přes 3000 let. Dále 6 až 15 kg jetelotravní senáže, 2 až 6 kg sena, až 3 kg slámy, obilný a sójový šrot, melasu, mláto, cukrovarské řízky a další.

Víte, že…
...málokterá potravina je tak důsledně kontrolována na obsah antibiotik jako mléko? Žádná antibiotika se do krmiva přidávat nesmějí! Pokud je kráva antibiotiky léčena, její mléko se vylévá. V mlékárně se veškeré přijaté mléko testuje na obsah antibiotik a ke zpracování dojde pouze při negativním výsledku. Mléčné kultury jsou totiž na přítomnost antibiotik velmi citlivé.

1) Somatické buňky jsou mikroskopické útvary v mléce savců, kterých lze zkoumat mnoho druhů. Jejich množství a zastoupení odráží zdravotní stav mléčné žlázy a slouží jako ukazatel kvality mléka.
2) Welfare – souhrn podmínek pro chov a ochranu zdraví zvířat, např.: http://www.zootechnika.cz/clanky/zaklady-chovatelstvi/obecna-zootechnika/welfare/welfare-obecne-.html