Lučina zvítězila v chuťovém testu

1. 2. 2018
V listopadu 2017 provedla agentura STEMMARK slepý chuťový test na produktech spadajících do kategorie čerstvých sýrů. 200 respondentek testovalo dva typy produktů - kostky a vaničky.

V listopadu 2017 provedla agentura STEMMARK slepý chuťový test na produktech spadajících do kategorie čerstvých sýrů. 200 respondentek testovalo dva typy produktů - kostky a vaničky.

Cílem bylo porovnat následující kategorie – chuť, konzistenci, slanost, kvalitu a potenciální záměr koupi.

Mezi kostkami vyhrála test chutí jednoznačně Lučina. Polovina žen ve slepém testu chutí uvedla, že jim výrobek velmi chutná. Palouček od výrobce Pilos Lidl chutná ženám méně, jako velmi chutný ho označila pouze čtvrtina z nich.

U Lučiny je také vyzdvihovaná její přirozená příchuť čerstvého sýra. Je hodnocena lépe než konkurenční Palouček, a to jak v již uvedených vlastnostech, tak také co se týče konzistence či slanosti sýra.

U testu vaniček vychází jako nejchutnější a nejlepší Lučina se smetanou – více než polovina žen ji hodnotila jako velmi chutnou a oceňovaly také její příjemnou konzistenci. Na druhém místě se umístila standardní Lučina – ženy na ní vyzdvihují především přirozenou chuť čerstvého sýra a také vyváženou slanost.

Nejhůře z vaniček dopadl výrobek Président svěží. Tento sýr byl hodnocen jako nejhorší ve všech testovaných kategoriích. Za velmi chutný ho považuje pouze čtvrtina žen.

Lučina vychází také jako nejkvalitnější z testovaných kostek, za kvalitní ji považuje 86 % žen a 8 z 10 žen deklaruje, že by ji na základě testu chutí koupilo.

Přestože 82% respondentek po ochutnání považuje konkurenční Palouček za kvalitní výrobek, 29% deklaruje, že by si jej na základě chuti nekoupily.

V otázce kvality v testu vaniček znovu vyhrává Lučina se smetanou, za kvalitní ji považuje 91 % žen a 9 z 10 žen by ji na základě chuťového testu koupilo. Druhé místo znovu patří standardní Lučině, tu by také koupilo 9 z 10 žen.

Nejhůře v testu kvality, stejně jako v testu chuti, vychází výrobek Président svěží. Jako kvalitní ho označily necelé tři pětiny žen a pouze 5 z 10 by výrobek koupilo.